Ανθρώπινο δυναμικό

Η Ομάδα μας

Τσακνάκης Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

+306973001746


Είναι υπεύθυνος για τη μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών των κτιρίων, όπως είναι οι ενεργειακές απαιτήσεις, η χρήση, ο προσανατολισμός και η στατικότητα. Προτείνει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και εκτελεί χρέη οργάνωσης και επίβλεψης των έργων.
Project Manager

Βέρρας Χρήστος

Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής Τ.Ε. - Μ.Δ.Ε Μηχατρονική

+306947264882


Ασχολείται κυρίως με το ηλεκτρομηχανολογικό κομμάτι των εγκαταστάσεων. Είναι πιστοποιημένος KNX partner, υλοποιεί τα συστήματα αυτοματισμών και χειρίζεται τα απαραίτητα λογισμικά.
Project Engineer

Τσακνάκης Αλέξανδρος

Μαθηματικός

+306974871405


Αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική προσέγγιση των παρεμβάσεων. Επίσης, διεκπεραιώνει εργασίες λογιστικής φύσης, διαχείρισης της εταιρείας, οργάνωσης αποθήκης και παραγγελίας υλικών.
Business Administrator

Κρασσά Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - M.Sc.

+306937099507


Παρέχει υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού όπως η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και αδειών εργασιών μικρής κλίμακας. Επιπλέον, διαθέτει βαθειά γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων τα οποία είναι απαραίτητα για τη μελέτη και κατασκευή κτιρίων.
Partner Engineer

Τζιμούλης Γεώργιος

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

+306974323331


Εξειδικεύεται στις ενεργειακές εφαρμογές. Εκπονεί μηχανολογικές μελέτες και υποστηρίζει τα έργα στα οποία κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή και τεχνογνωσία μηχανολόγου μηχανικού.
Partner Engineer

Μαχαιράς Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - M.Sc.

+306942055297


Καθηγητής στο πολυτεχνείο Βόλου με τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου στη δυναμική ανάλυση και μοντελοποίηση κτιρίων. Χρησιμοποιώντας λογισμικά τύπου B.I.M (Building Information Modelling) και τεχνολογίες αιχμής, μελετά και εξάγει τα πλέον ρεαλιστικά ενεργειακά προφίλ σε κτίρια πάσης φύσης και πολυπλοκότητας.
Partner Engineer