Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

Τα εμπορικά κτίρια στην Ελλάδα παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση και μάλιστα, σύμφωνα με έρευνες που έγιναν για διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώθηκε ότι είναι τα πιο ενεργοβόρα στην Ευρώπη. Η κατανάλωση και το κόστος ενέργειας αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κάθε επιχείρηση. Κρίνεται συνεπώς επιτακτική η ανάγκη της ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του τριτογενή τομέα.

Η eco energy plan δραστηριοποιείται σθεναρά στο χώρο της ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων και επαγγελματικών χώρων πάσης φύσεως, όπως για παράδειγμα καφετέριες, χώροι εστίασης, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, γυμναστήρια, κτίρια γραφείων, κ.α.. Κατόπιν εξειδικευμένης κατά περίπτωση μελέτης, καθορίζονται και υλοποιούνται οι στόχοι των επεμβάσεων που περιλαμβάνουν, πέρα από τη μείωση των απαιτήσεων του κελύφους (θερμομόνωση, κουφώματα, αντηλιακές μεμβράνες κ.λπ.), την επιλογή συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού τα οποία προσφέρουν αφενός μεν εξοικονόμηση ενέργειας, αφετέρου δε ικανοποιούν τις αντίστοιχες συνθήκες άνεσης που προβλέπονται για τον κάθε χώρο βάσει των ενημερωμένων προτύπων.