Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

Η κατανάλωση και το κόστος ενέργειας αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κάθε επιχείρηση. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σθεναρά στο χώρο της ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων και επαγγελματικών χώρων πάσης φύσεως όπως για παράδειγμα, καφετέριες, επιχειρήσεις εστίασης, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, γυμναστήρια, κτίρια γραφείων, κ.α.. Κατόπιν εξειδικευμένης κατά περίπτωση μελέτης, προτείνουμε και υλοποιούμε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στοχεύοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας παράλληλα με την ικανοποίηση των αντίστοιχων συνθηκών άνεσης που προβλέπονται για τον κάθε χώρο βάσει των ενημερωμένων προτύπων.