Ενεργειακή Αναβάθμιση Ξενοδοχείων

Η επιβίωση μιας ξενοδοχειακής μονάδας εξαρτάται από την επισκεψιμότητα και τα λειτουργικά της κόστη. Η επισκεψιμότητα είναι ένα μέγεθος που δεν ελέγχεται εύκολα. Από την άλλη πλευρά, τα λειτουργικά κόστη είναι απόλυτα διαχειρίσιμα και μετά από τις κατάλληλες επενδύσεις μπορούν να ελαχιστοποιηθούν, με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και εν τέλει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει κάποιος ξενοδόχος είναι πολλές, έχουν σημαντικό κόστος και η καθεμία επιφέρει διαφορετικά κέρδη και οφέλη. Συνοπτικά, η παρεμβάσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό ενός ξενοδοχείου είναι :

  1. Συστήματα HVAC (Θέρμανση-Κλιματισμός-Εξαερισμός)
  2. Συστήματα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (Ζεστό Νερό Χρήσης)
  3. Συστήματα θερμομόνωσης
  4. Συστήματα Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
  5. Αντικατάσταση κουφωμάτων – υαλοπινάκων
  6. Αντικατάσταση συμβατικού φωτισμού με φωτισμό τύπου LED
  7. Συστήματα αυτοματισμών- διαχείρισης κτιρίου

Είναι ευνόητο ότι πολλές φορές δεν είναι δυνατό να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις ταυτόχρονα. Η σειρά με την οποία θα λάβουν χώρα είναι εξαιρετικής σημασίας και μπορεί να επιφέρει διαφορετικά κέρδη μακροπρόθεσμα. Η Eco Energy Plan παρέχει υπηρεσίες συμβούλου ενεργειακής αναβάθμισης. Μελετά και καθορίζει το ενεργειακό προφίλ του κτιρίου. Αυτό σημαίνει ότι καθορίζουμε την κατανάλωση και το κόστος σε ενέργεια ανα χώρο (δωμάτια, χώροι υποδοχής, εστιατόριο, κουζίνα, σπα κ.τ.λ), ανα λειτουργία (κόστος σε θέρμανση, παραγωγή ΖΝΧ, φωτισμός, εξαερισμός, θέρμανση πισινας κ.τ.λ), ανα περίοδο λειτουργίας , ακόμη και ανα άτομο. Στη συνέχεια συντάσσουμε μια τεχνοοικονομική μελέτη των πιθανών παρεμβάσεων ή οποία τελικά θα μας οδηγήσει σε ένα επενδυτικό πλάνο, ανάλογα με το αρχικό κεφάλαιο που θέλει να διαθέσει ο ενδιαφερόμενος. Το αποτέλεσμα είναι ο συνδυασμός της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας με την ελάχιστη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.