Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ελληνικά νοικοκυριά παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Το γεγονός αυτό, εκτός από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, έχει αρνητικές επιδράσεις στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, καθώς και στον προϋπολογισμό της κάθε οικογένειας. Τα αίτια του προβλήματος είναι κατά βάση η ανεπαρκής νομοθεσία και η παλαιότητα του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας, καθώς και η έλλειψη οικονομικών κινήτρων ή/και η καθυστέρηση εφαρμογής προγραμμάτων επιδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. Τα περισσότερα κτίρια κατοικιών της χώρας μας χαρακτηρίζονται από: ανεπάρκεια ή έλλειψη θερμομόνωσης, κακή ποιότητα κουφωμάτων, απαρχαιωμένο/ υπερδιαστασιολογημένο σύστημα θέρμανσης, απουσία αυτοματισμών, κ.λπ..

Το πρώτο βήμα στην ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας θα πρέπει να είναι η μόνωση του κελύφους (θερμομόνωση, κουφώματα) και η προσθήκη σκιάστρων, έτσι ώστε να μειωθούν οι «απαιτήσεις» του κτιρίου, ενώ σε δεύτερη φάση επιλέγονται και διαστασιολογούνται τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, που είναι ουσιαστικά οι «καταναλώσεις». Σημαντική εξοικονόμηση προσφέρει επίσης η τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη για την παραγωγή ΖΝΧ και η αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED. Επεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στην ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας, είναι: η εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε., όπως φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών.

Στην eco energy plan στοχεύουμε πάντα στην ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ενέργειας για τη λειτουργία της κατοικίας και στη συνέχεια προβαίνουμε στην εφαρμογή των ιδανικών λύσεων για την παραγωγή αυτής της ενέργειας.