Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (Εξοικονομώ κατ’ Οίκον)

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’οίκον» αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται είναι οι εξής:

  1. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης
  2. Αναβάθμιση θερμομόνωσης κτιρίου
  3. Αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων
  4. Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
  5. Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ
  6. Αντικατάσταση συμβατικού φωτισμού με φωτισμό τύπου LED
  7. Τοποθέτηση σκιάστρων

Το ύψος της επιδότησης των δικαιούχων θα εξαρτάται από το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, καθώς το νέο «Εξοικονομώ» θα έχει 6 εισοδηματικά κριτήρια, με ανώτατο ποσοστό επιδότησης το 70% των επιλέξιμων δαπανών - χωρίς όμως το ποσό να ξεπερνά τα 25.000 ευρώ, δηλαδή 250 ευρώ ανά τετραγωνικό κατ’ ανώτερο.

Η Eco Energy Plan παρέχει υπηρεσίες διεκπεραίωσης φακέλου, συνεργάζεται με τις τράπεζες, προμηθεύεται και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό, εκδίδει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, παρακολουθεί και οργανώνει την πορεία του όλου εργου και το χρηματοδοτεί 100%!