Θέρμανση - κλιματισμός - εξαερισμός

Ένα σημαντικό ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους καταλαμβάνεται από τα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού. Η αναβάθμιση ή αντικατάσταση τους επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα εξοικονόμησης και πολλές φορές θεωρείται επιτακτική. Οι λύσεις είναι ποικίλες και διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση και την οικονομική δυνατότητα του πελάτη. Η Eco Energy Plan προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης και προτείνει τη βέλτιστη τεχνοοικονομικά εφαρμογή. Οι εφαρμογές που υποστηρίζουμε είναι:
• Αντλίες Θερμότητας παντός τύπου
• Σύγχρονα συστήματα κλιματισμού- εξαερισμού

Ηλιοθερμία

Η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα εξοικονόμησης στη θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα καιρικά δεδομένα της περιοχής και μετά από τεχνοοικονομική μελέτη υλοποιούμε κατασκευές συστημάτων ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης και βεβιασμένης κυκλοφορίας με την υποστήριξη της Calpak και της Austria Email.

Θερμομόνωση

Πρωταρχικός στόχος μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής αναβάθμισης είναι η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου. Αυτό γίνεται εφικτό μόνο με την κατάλληλη θερμομόνωση των δομικών του στοιχείων. Σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία στο χώρο, την Knauf, υλοποιούμε εφαρμογές θερμομόνωσης για κάθε περίπτωση.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών είναι η τάση της εποχής και η φιλοσοφία που θα επικρατήσει τα επόμενα χρόνια σε θέματα που αφορούν την «πράσινη» ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων παγκοσμίως. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη διαστασιολόγησης-εφαρμογής, την εμπορία και εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων με μπαταρία (Off grid) καθώς και συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού (Net metering).