Η εταιρεία


H eco energy plan δραστηριοποιείται στο χώρο των ενεργειακών εφαρμογών από το 2012. Στελεχώνεται από νέους μηχανικούς και επιστήμονες που συμβαδίζουν δυναμικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο των κατασκευών και διαθέτουν την ικανότητα να προτείνουν και να υλοποιήσουν σύγχρονες εφαρμογές που αφορούν εγκαταστάσεις Θέρμανσης, Κλιματισμού-Εξαερισμού, Α.Π.Ε. και γενικότερα συστήματα παραγωγής, εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας. Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, σεβόμενοι παράλληλα το περιβάλλον.